TREN SMART, PRESTER BEDRE!

Du kan velge mellom tre alternative prisklasser. Prisen gjenspeiler hvor ofte du ønsker tilbakemelding på treningsøktene og antall treningsprogram. 

100% TILPASSET TRENINGSPROGRAM:
Hva ligger det i at et treningsprogram er 100% tilpasset? Det viktigste vil være å tilpasse hvor ofte du kan trene i løpet av en uke og hvor mye tid du kan sette av til hver økt. Fordelingen av de ulike øktene og intensiteten skal tilpasses ditt hovedmål, enten det er en bestemt konkurranse eller ønske om å utvikle en gitt egenskap 
( f.eks. økt V02 max, høyere terskelfart, muskulær utholdenhet, styrke). Et 100% tilpasset treningsprogram skal ta hensyn til din totalbelastning gjennom døgnet og uka, samt tilpasses alle faktorer som påvirker din prestasjon.

MÅNEDSPROGRAM. KR. 1500.- PR. MND.
Velger du "Månedsprogram" mottar du nytt treningsprogram hver måned. Totalt vil du motta 6 treningsprogram fordelt på bindingstiden på 6 måneder. Hver måned er det nye programmet basert på analyse av de viktigste øktene, samt tester og tilbakemeldinger. Oppfølging ukentlig etter ønske.

14. DAGERSPROGRAM.  KR. 2000.- PR. MND.
Velger du "14. dagers program" får du nytt program annenhver uke. Totalt vil du motta 12 treningsprogram i løpet av bindingstiden på 6 måneder. Hver 14. dag er det nye programmet basert på analyse av de viktigste øktene, samt tester og tilbakemeldinger. Teorikurset "Utholdenhetstrening" eller "teknikkanalyse" er innbakt i prisen. Verdi kr. 600.-
Daglig oppfølging etter ønske.

UKESPROGRAM.  KR. 3000.- KR.MND.
Velger du "ukesprogram" får du nytt program hver uke. Totalt vil du motta 24 treningsprogram i løpet av bindingstiden på 6 måneder. Hver uke er det nye programmet basert på analyse av de viktigste øktene, samt tester og tilbakemeldinger. Teorikurset "Utholdenhetstrening" og "teknikkanalyse" er innbakt i prisen. Verdi kr. 1200.- Daglig oppfølging etter ønske.

I løping, sykling og triathlon er det ingen snarveier til suksess. Det tar tid å endre treningsvaner, og kroppen trenger tid til å respondere på nye stimuli og løftes til et nytt nivå. For å oppnå fremgang er kontinuitet svært viktig, og vi vet at utøvere responderer ulikt på trening. Derfor ønsker jeg å følge utøvere i minimum 6 måneder. En måned med tilpasset trening vil kunne gi resultater, men trening over 6 måneder bygger et langt bedre grunnlag og gir muligheter for tilpasninger underveis.