Tren smart, prester bedre!

100% TILPASSET TRENINGSPROGRAM:

1) Book en samtale.
Hva er ditt konkurransemål? Hvor mye har du trent og hvor mye tid kan du sette av til trening? Hvilke egenskaper må du videreutvikle for å nå dine mål? Må det taes hensyn til skader?  
Det viktigste vil være å tilpasse hvor ofte du kan trene i løpet av en uke og hvor mye tid du kan sette av til hver økt. Fordelingen av de ulike øktene og intensiteten skal tilpasses ditt hovedmål, enten det er en bestemt konkurranse eller ønske om å utvikle en gitt egenskap. Et 100% tilpasset treningsprogram skal ta hensyn til reiser, ferier eller andre hendelser som påvirker treningen. 
2) Trainingpeaks.
Nordgaard Coaching oppretter gratis tilgang til treningsplattformen Trainingpeaks. Alle treningsøktene overføres til deg via plattformen i egen mobilapp. Har du en Garmin eller Apple klokke får du øktene rett inn i klokka!
3) Tilbakemeldinger på øktene. 
Nordgaard Coaching gir deg tett oppfølging med tilbakemelding på økter, med bruk av Garmin Connect, eller Trainingpeaks.  
 
MÅNEDSPROGRAM. KR. 1600.- PR. MND.
Velger du "månedsprogram" mottar du nytt treningsprogram hver måned. Nytt program er basert på analyse av de viktigste øktene, tester og tilbakemeldinger. Oppfølging etter ønske.

14. DAGERSPROGRAM.  KR. 2000.- PR. MND. FULLBOOKET!
Velger du "14. dagers program" får du nytt program annenhver uke. Hver 14. dag er det nye programmet basert på analyse av de viktigste øktene, samt tester og tilbakemeldinger. Daglig oppfølging etter ønske.

UKESPROGRAM.  KR. 3000.- KR.MND. FULLBOOKET!
Velger du "ukesprogram" får du nytt program hver uke. Hver uke er det nye programmet basert på analyse av de viktigste øktene, samt tester og tilbakemeldinger. Daglig oppfølging etter ønske.

I løping, sykling og triathlon er det ingen snarveier til suksess. Det tar tid å endre treningsvaner, og kroppen trenger tid til å respondere på nye stimuli og løftes til et nytt nivå. For å oppnå fremgang er kontinuitet svært viktig, og utøvere responderer ulikt på trening. Jeg ønsker å følge utøvere i minimum 6 måneder, men det er ingen bindingstid. En måned med trening vil kunne gi resultater, men trening over 6 måneder bygger et langt bedre grunnlag for å oppnå oppsatte mål.