TREN SMART, PRESTER BEDRE!

100% TILPASSET TRENINGSPROGRAM:

Hva ligger det i at et treningsprogram er 100% tilpasset? Det viktigste vil være å tilpasse hvor ofte du kan trene i løpet av en uke og hvor mye tid du kan sette av til hver økt. Fordelingen av de ulike øktene og intensiteten skal tilpasses ditt hovedmål, enten det er en bestemt konkurranse eller ønske om å utvikle deg en gitt egenskap. Et 100% tilpasset treningsprogram skal ta hensyn til reiser, ferier eller andre hendelser som påvirker treningen. 

MÅNEDSPROGRAM. KR. 1600.- PR. MND.
Velger du "månedsprogram" mottar du nytt treningsprogram hver måned. Nytt program er basert på analyse av de viktigste øktene, tester og tilbakemeldinger. Oppfølging ukentlig etter ønske.

14. DAGERSPROGRAM.  KR. 2000.- PR. MND.
Velger du "14. dagers program" får du nytt program annenhver uke. Hver 14. dag er det nye programmet basert på analyse av de viktigste øktene, samt tester og tilbakemeldinger. Daglig oppfølging etter ønske.

UKESPROGRAM.  KR. 3000.- KR.MND.
Velger du "ukesprogram" får du nytt program hver uke. Hver uke er det nye programmet basert på analyse av de viktigste øktene, samt tester og tilbakemeldinger. Daglig oppfølging etter ønske.

I løping, sykling og triathlon er det ingen snarveier til suksess. Det tar tid å endre treningsvaner, og kroppen trenger tid til å respondere på nye stimuli og løftes til et nytt nivå. For å oppnå fremgang er kontinuitet svært viktig, og utøvere responderer ulikt på trening. Jeg ønsker å følge utøvere i minimum 6 måneder, men det er ingen bindingstid. En måned med trening vil kunne gi resultater, men trening over 6 måneder bygger et langt bedre grunnlag for å oppnå oppsatte mål.